Activitatea de exploatare și sortare a agregatelor minerale de balastieră

Firma deține în proprietate balastiera situata în localitatea Borș, pentru productia proprie de agregate la betoane și mortare. În unele situații, agregatele și produsele de balastieră în surplus se comercializează. În acest ritm de exploatare zăcământul existent asigură rezerve pentru minimum 10 ani. Agregatele sortate și spălate produse în cadrul subunității sunt calitative și competitive. Conținutul de părți levigabile (corpuri străine) se încadrează în prevederile standardelor în vigoare. Astfel prin sorturile de nisip de 0 - 3 și pietriș 15 - 30 mm se asigură realizarea betoanelor de bună calitate, precum și a mărcilor superioare. Atenție, agregatele noastre au cel mal redus conținut de sodă și sunt recomandate în mod deosebit pentru tencuieli fine și mortare.

La comercializare se asigură transport la cerere. Stația de sortare se situează la ieșrea din localitatea Borș la aprox. 12 km de Oradea, (pe partea dreaptă, exact înainte de PCTF Borș). Ne gasiți la tel. 0259-316.067